Impresszum

Home » Impresszum

Heiche Oberflächentechnik GmbH

Dieselstraße 10
74193 Schwaigern
Geschäftsführer: Fritz Seifert
Handelsregister Nr. 727923 Amtsgericht Stuttgart
Sitz Schwaigern
USt.-IdNr.: DE815024313
Telefon: +49 7138 9717-0
Telefax: +49 7138 9717-77
E-Mail: schwaigern@de.heichegroup.com

Közlési jog

A Szerző minden jogot fenntart magának, így a fotomechanikai reprodukció, a sokszorosítás és a speciális eljárásokkal (például adatfeldolgozás, adathordozókkal, adathálózatokon keresztüli átadással) történő – akár csak részleges – terjesztés jogát is. Esetleges sajtóhibákért valamint a bejegyzések helyességéért a Szerző nem vállal felelősséget.

Az internettel kapcsolatos feltételek

Az internet jellemzője, hogy decentralizált hálózatos kapcsolati rendszerként működik adatoknak az időleges tárolásával és továbbításával. Ezért ez idő szerint nem vállalható garancia az információ felkínálója és a felhasználó közötti adatforgalmi kapcsolati úton manipulációk, tévedésből történt meghamisítás kizárására és csak aktuálisan érvényes adatok használatának biztosítására (pl. a cache-memóriában lévő régebbi verziók miatt). Emiatt a rendszer ezen adottságaiból fakadó korlátozásra az alábbiak szerint hívjuk fel a figyelmet.

Ön ezeket az adatokat az internet körülményeinek megfelelően kapja meg. Az adatok helyességéért és az eredeti adatokkal való megegyezőségükért éppen ezért felelősséget vállalni nem tudunk.

A felelősség kizárása

1. Az online módon közölt ajánlat tartalma

A Szerző semminemű felelősséget nem vállal a közreadott információk naprakészségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárt a Szerző felelősségével szemben támasztott minden olyan igény, amely anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkozik, ha azokat a felkínált információk felhasználása vagy felhasználásának mellőzése, ill. hibás és nem teljes körű információk felhasználása okozta, hacsak nem forog fenn a Szerző részéről bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan hanyag mulasztás. Valamennyi ajánlat nem kötelező és értesítés nélkül megváltoztatható. A Szerző nyomatékosan fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül módosíthassa, kiegészíthesse, törölhesse vagy a közlését időlegesen vagy véglegesen beszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

Az olyan idegen internetes oldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek“) esetében, amelyek a Szerző felelősségi körén kívül esnek, felelősségvállalási kötelezettség kizárólag akkor lépne érvénybe, ha a Szerző ismeretekkel rendelkezik a tartalmukról és számára műszakilag lehetséges és elvárható lenne a jogellenes tartalmak esetében azok használatának megakadályozása. A Szerző éppen ezért nyomatékosan kijelenti, hogy a belinkelés időpontjában a szóban forgó belinkelt oldalak illegális tartalmaktól mentesek voltak. A Szerzőnek semmiféle befolyása nincsen a belinkelt/hivatkozott oldalak aktuális és jövőbeni kialakítására és tartalmára. Éppen ezért a Szerző ezennel nyomatékosan elhatárolódik az összes belinkelt/hivatkozott oldal mindennemű olyan tartalmától, amelyeket a belinkelés után megváltoztattak. Ez a megállapítás érvényes a jelen internetes ajánlatban kitett minden linkre és közölt hivatkozásra valamint a Szerző által létrehozott vendégkönyvek, vitafórumok és levelezőlisták idegenek által tett bejegyzéseire. Illegális, hibás vagy nem teljes körű tartalmakért és főleg olyan károkért, amelyek az ily módon felkínált információk felhasználásából vagy fel nem használásból származnak, egyedül annak az oldalnak a felkínálója felel, amelyikre a hivatkozás mutatott és nem az, aki csupán ráhivatkozott egy linkkel a szóban forgó közzétételre.

3. Szerzői és jelöléssel kapcsolatos jogok

A Szerző törekszik rá, hogy minden publikációban figyelembe vegye az alkalmazott grafikák, hangdokumentumok, videobetétek és szövegek szerzői jogait, saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videobetéteket és szövegeket használjon vagy engedélymentes grafikákhoz, hangdokumentumokhoz, videobetétekhez és szövegekhez nyúljon vissza. Az internetes ajánlatokban szereplő megnevezett és adott esetben harmadik fél joga által védett minden márkajelzésre és termékvédjegyre korlátozatlanul vonatkoznak a mindenkori bejegyzett tulajdonosok idevágó aktuálisan érvényes jelölési és tulajdonosi jogaival kapcsolatos rendelkezések. Egyedül a puszta megnevezésből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a márkajelzés ne lenne védve harmadik személy jogai által! A nyilvánosságra hozott, maga a Szerző által létrehozott objektumok közlési joga egyedül a Szerzőnél marad. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videobetétek és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kivitelű publikációkban a Szerző kifejezett hozzájárulásának hiányában nem megengedett.

4. A felelősség jelen kizárásának joghatálya

Amennyiben a jelen szövegezés részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljes egészében felelnének meg az érvényes joghelyzetnek, úgy ez a dokumentum egyéb részeit azok tartalmát és érvényességét tekintve érintetlenül hagyja.

Az internetes oldalak koncepciója és kialakítása:

Neckarmedia Werbeagentur Heilbronn – reklámügynökség (Heilbronn)